SMALL

Problemy w pracy?

Reprezentujemy pracowników budowlanych i restauracji, kasjerów, przedstawicieli handlowych, pracowników służby zdrowia oraz asystentów administracji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

KONTAKT


Niewypłacone wynagrodzenia za pracę w projektach publicznych

P. Czy muszę należeć do związku zawodowego, aby otrzymywać wynagrodzenie według obowiązującej stawki?

Odp.: Nie. Każdy pracownik ma prawo do wynagrodzenia obowiązującego na stanowisku publicznym lub rządowym, niezależnie od członkostwa w związku.

W ciągu ostatnich dwudziestu lat Virginia & Ambinder, LLP energicznie występowała przeciwko wykonawcom i podwykonawcom, dużym i małym, w imieniu rzemieślników, takich jak elektrycy, hydraulicy, monterzy par, azbestowców i izolatorów, monterów instalacji tryskaczowych, stolarzy, ślusarzy, robotników , malarzy, betoniarzy lub cementowników, dekarzy, mechaników chłodnictwa i klimatyzacji oraz glazurników. Nasza firma ma jedną z największych praktyk płacowych w kraju.

P: Mój pracodawca zdecydował, że jestem „pomocnikiem” lub „praktykantem” innego pracownika, ponieważ pomagam temu pracownikowi, wykonując takie czynności, jak przenoszenie materiałów. Czy to właściwa klasyfikacja?

O: Nie. Nie ma czegoś takiego jak „pomocnik”. Ponadto tylko pracownik, który jest indywidualnie zarejestrowany w programie praktyk, który jest należycie zarejestrowany przez Komisarza ds. Pracy, jest uważany za „praktykanta”. Twój pracodawca nie może uchylać się od wypłacania Ci odpowiedniego obowiązującego wynagrodzenia, klasyfikując Cię jako „praktykanta”.

Jeśli uważasz, że Twój pracodawca nie płacił Ci zgodnie z obowiązującą stawką wynagrodzenia, co stanowi naruszenie prawa federalnego i stanowego, skontaktuj się z nami, aby umówić się na wstępną konsultację. Nasze godziny pracy to 9:00-18:00, z możliwością umówienia się na weekendy i późne wieczory po wcześniejszym ustaleniu. Wszystkie nasze konsultacje są bezpłatne i poufne. Dostępne są usługi w języku hiszpańskim, polskim i rosyjskim.

Virginia i Ambinder — Gdzie praca idzie do zwycięstwa.

Czy należy Ci się niewypłacone wynagrodzenie? Udało nam się odzyskać miliony dolarów dla naszych klientów.

Bezpłatna konsultacja! Mówimy po polsku!
Tel.: / Text: 347-450-3205 - Proś Marię